Najlepsze Winnice Świata

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAżY SKLEPU WINOSKLEP W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (OFERT) PRZEZ INTERNET LUB TELEFONICZNIE


1. OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAżY PRZEZ SKLEP WINOSKLEP W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (OFERT) PRZEZ INTERNET  LUB TELEFONICZNIE

a) WinoSklep posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w swoim lokalu - sklepie specjalistycznym prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, mieszczącym się w Białymstoku przy ulicy Zachodniej 2G lok U11 (dalej: "Lokal"), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5 % do 18 % oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: "Ustawa").

b) W przypadku złożenia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji umowa sprzedaży dotycząca indywidualnie wskazanego towaru zostaje zawarta (pod warunkiem zawieszającym, o czym dalej w Regulaminie) w Lokalu w wyniku złożenia przez zamawiającego zamówienia (oferty) w Lokalu - poczta elektroniczna i telefon odbierane są w Lokalu. Sprzedaż następuje w Lokalu, a dostawa towaru do zamawiającego (wydanie towaru w związku ze sprzedażą) dokonywana jest w miejscu i czasie uzgodnionym przez sprzedawcę z kupującym przez przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy lub kuriera sprzedawcy.

c) W przypadku, gdy sprzedawca, w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia określonego w zamówieniu powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy lub kurierowi, wydanie towaru następuje, zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, w chwili powierzenia tego towaru przewoźnikowi wybranemu według uznania sprzedawcy WinoSklep. Kupujący upoważnia wybranego przez sprzedawcę przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru i do wykonywania przez przewoźnika w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności, jakie Ustawa wiąże z zasadami sprzedaży alkoholu.

d) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczenia, że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru oraz że ukończyła 18 lat.

e) Składając zamówienie. WinoSklep i/lub przewoźnik trudniący się przewozem rzeczy lub kurier są, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy uprawnieni, w przypadku wątpliwości, do żądania okazania przez zamawiającego lub jakąkolwiek osobę odbierającą towar (alkohol) dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (odbiorcy). W przypadku nie okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (odbiorcy) WinoSklep i/lub przewoźnik trudniący się przewozem rzeczy lub kurier nie wydadzą zamówionego towaru.

f) Umowa sprzedaży zostaje zwarta pod warunkiem zawieszającym, to jest skutkuje, w szczególności wydaniem zamówionego towaru, jeżeli jej wykonanie nie będzie sprzeczne z Ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Towary w naszym sklepie można zamówić poprzez:

3. FORMY PŁATNOSCI:

4. ASORTYMENT

Dokładamy wszelkich starań, aby w WinoSklep przedstawione informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i dostępność win mogą ulegać zmianie. Wszystkie wina w asortymencie są produktami wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach - co zapewnia ich najwyższą jakość. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

5. REKLAMACJE

Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot pieniędzy za alkohol możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail (winosklep.bialystok@gmail.com). Koszt odesłania produktu ponosi Klient. Reklamacje będące skutkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu spisanego wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę.

6. DOSTAWY

Dostawy zamówień realizowane są przez nas (teren miasta Białystok) lub firmy kurierskie, spedycyjne - tak, aby zapewnić Klientowi najlepszą jakość i najkrótszy czas realizacji. Standardowo czas dostawy zamówienia to 3 dni robocze; dostawy doręczane są w godz. 10:00 - 17:00 (osobom pracującym proponujemy podawanie adresu dostawy do firm). Koszt dostawy przesyłki jest zmienny i zależy od wielkości i ciężaru przesyłki, i jest doliczany do wysokości rachunku. Przy zamówieniach powyżej 400zł lub 12 butelek wina (o pojemności 750ml) dostawa jest bezpłatna..

7. FIRMY

Dla klientów instytucjonalnych przygotowany mamy specjalny program - szczegóły winosklep.bialystok@gmail.com.

8. DANE OSOBOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych WinoSklep z siedzibą w Białymstoku, 15-345, przy ul. Zachodniej 2G lok U11. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez WinoSklep i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej na adres email (winosklep.bialystok@gmail.com).

9. UWAGI KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Oferta dostępną na stronie internetowej www.winosklep.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

 WINOSKLEP
ADRES

15-345 Białystok
ul. Zachodnia 2G lok. 11
e-mail: winosklep.bialystok@gmail.com